Podmínky ochrany osobních údajů

1.    Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je VitasLife s.r.o. IČ: 07928777 , se sídlem Kubelíkova 1224/42, Žižkov 130 00 Praha 3 (dále jen: „správce“).2.    Kontaktní údaje správce jsou adresa: Kubelíkova 1224/42, Žižkov 130 00 Praha 3 email: info@vitaslife.store telefon: 792 382 015.    Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.4.    Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

II.Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů1.    Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.2.    Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

III.Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů1.    Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je ·    plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,·    oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,·    Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 2.    Účelem zpracování osobních údajů je·    vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,·    zasílání obchodních sdělení a případně dalších marketingových aktivit. 3.    Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

IV.Doba uchovávání údajů1.    Správce uchovává osobní údaje ·    po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu). ·    po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 5 let, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu. 2.    Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

V.Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)1.    Příjemci osobních údajů jsou osoby ·    podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, ·    zajišťující marketingové služby.2.    Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. 

VI.Práva subjektu údajů 1.    Za podmínek stanovených v GDPR máte ·    právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, ·    právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. ·    právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. ·    právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a ·    právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. ·    právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 2.    Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

VII.Podmínky zabezpečení osobních údajů1.    Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.2.    Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména pomocí zabezpečeného hardwaru, složitých hesel, cloudových služeb, antivirových a anti malware programů 3.    Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

VIII.Závěrečná ustanovení1.    Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.2.    S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.3.    Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek Vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 01.05.2023.

Vše o zdravém životním stylu

Náš magazín

Jak na jarní očistu jater?

Jak na jarní očistu jater?

Jste unavení, ve stresu, více se potíte nebo se zkrátka necítíte ve své kůži? Vyzkoušejte jarní detoxikaci...

Jde to i bez stresu aneb jak najít klid?

Jde to i bez stresu aneb jak najít klid?

Stres se stal součástí moderního života. Nemusíte ale házet flintu do žita,...

Jak rozproudit krev v žilách?

Jak rozproudit krev v žilách?

Krev koluje v žilách každému z nás, avšak každému jinou rychlostí. Proč...

Síla slovanských zvyků při léčbě virových onemocnění

Síla slovanských zvyků při léčbě virových onemocnění

Slovanská kultura má bohatou tradici zvyků a rituálů vedoucích k lepšímu a...

Lymfatický systém – jak funguje a proč je tak důležitý?

Lymfatický systém – jak funguje a proč je tak důležitý?

Lymfatický neboli mízní systém je rozsáhlá soustava tvořená tkáněmi a orgány,...

Irský mech jako alternativa živočišného kolagenu?

Irský mech jako alternativa živočišného kolagenu?

Puchratka kadeřavá, nazývaná také dle místa výskytu jako irský mech, je druh...

Dechová cvičení jako životabudič

Dechová cvičení jako životabudič

Každý člověk se během dne nadechne průměrně 20 000x. A i přes to, že dýcháme...

Chaga – královna léčivých hub

Chaga – královna léčivých hub

Chaga neboli rezavec šikmý se řadí mezi medicinální houby.[1] Jedná se o...

Medicinální houby jako zázrak východní medicíny

Medicinální houby jako zázrak východní medicíny

Medicinální houby byly ve východní medicíně využívány po tisíce let. Tato...

Zdraví tlustého střeva jako cesta ke šťastnějšímu tělu i duši

Zdraví tlustého střeva jako cesta ke šťastnějšímu tělu i duši

Tlusté střevo je považováno za konečný úsek trávicí trubice, v němž již...

Newsletter

Nenechte si ujít žádnou slevu

Přihlaste se k odběru našeho newsletteru a už vám neuteče žádná novinka.

Váš košík

Váš košík je zatím prázdný. Vraťte se do obchodu a něco sem přidejte.